"Algemene voorwaarden van het bedrijf SYLVAN GbR

§1 Toepasselijkheid voor ondernemers en definities van termen

(1) De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen tussen ons en een consument in de versie die geldig was op het moment van de bestelling.

Een consument is een natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch onafhankelijk van hem kunnen worden toegerekend (§ 13 BGB).

§ 2 Totstandkoming van een contract, opslag van de contracttekst

(1) De volgende bepalingen met betrekking tot het sluiten van de overeenkomst zijn van toepassing op bestellingen via onze internetwinkel http://www.sylvan.de/shop.

(2) In het geval van het sluiten van het contract, komt het contract met

SYLVAN GbR

c / o Sebastian Harnack

Breitenfelder-straat 54

D-20251 Hamburg

over.

(3) De presentatie van de goederen in onze internetwinkel vormt geen juridisch bindende contractaanbieding van onze kant, maar is slechts een niet-bindende uitnodiging aan de consument om goederen te bestellen. Door de gewenste goederen te bestellen, doet de consument een bindend aanbod om een ​​koopovereenkomst te sluiten.

(4) Na ontvangst van een bestelling in onze internetwinkel zijn de volgende regels van toepassing: De consument doet een bindende contractaanbieding door de bestelprocedure in onze internetwinkel met succes te doorlopen.

De bestelling wordt gemaakt in de volgende stappen:

1) Selectie van de gewenste goederen

2) Bevestig door op de knop "Bestellen" te klikken

3) De details in het winkelwagentje controleren

4) Gebruik van de knop "om af te rekenen"

5) Registratie in de internetwinkel na registratie en invoer van de gegevens van de aanvrager (e-mailadres en wachtwoord).

6) Heronderzoek of correctie van de ingevoerde gegevens.

7) Bindende inzending van de bestelling door op de knop "bestellen met kosten" of "kopen" te klikken

De consument kan terugkeren naar de website voordat hij de bestelling invoert door op de "terug" -knop te drukken in de internetbrowser die hij gebruikt heeft, na controle van zijn informatie, waarop de informatie van de klant is vastgelegd en invoerfouten corrigeren of corrigeren Sluit de internetbrowser om het bestelproces te annuleren. We bevestigen de ontvangst van de bestelling rechtstreeks door een automatisch gegenereerde e-mail ("orderbevestiging"). Hiermee accepteren wij uw aanbod.

(5) Opslaan van de contracttekst voor bestellingen via onze internetwinkel: Wij bewaren de contracttekst en sturen u de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden per e-mail. De algemene voorwaarden kunnen op elk moment worden bekeken: http://www.sylvan.de/shop/index.php?id_cms=3&controller=cms&id_lang=1. U kunt uw eerdere bestellingen bekijken in onze klantenruimte onder Mijn account -> Mijn bestellingen.

§3 prijzen, verzendkosten, betaling, vervaldag

(1) De aangegeven prijzen zijn inclusief de wettelijke omzetbelasting en andere prijscomponenten. Daarnaast zijn er verzendkosten.

(2) De consument heeft de mogelijkheid om vooruit te betalen, PayPal.

(3) Indien de consument ervoor heeft gekozen om vooruit te betalen, verbindt hij zich ertoe om de koopprijs onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst te betalen. Als na 14 dagen geen betaling is ontvangen, wordt de bestelling geannuleerd.

§4 levering

(1) Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving, zijn alle artikelen die door ons worden aangeboden gereed voor onmiddellijke verzending. De levering vindt hier uiterlijk binnen 5 werkdagen plaats. Uitzonderingen kunnen landen / regio's zijn die erg ver van Duitsland verwijderd zijn vanwege de posttransportroute. In dit geval wordt de uiterste leveringstermijn in het geval van vooruitbetaling op de dag nadat de betalingsopdracht begint te lopen naar de bank die belast is met de overdracht en voor alle andere betaalmethoden de dag na het sluiten van de overeenkomst. Als de deadline op een zaterdag, zondag of officiële feestdag op de plaats van levering eindigt, eindigt de deadline op de volgende werkdag.

(2) Het risico van onopzettelijk verlies en onbedoelde verslechtering van de verkochte goederen gaat niet over op de koper totdat de goederen zijn overgedragen aan de koper, zelfs in het geval van consignatieafname.

§5 Eigendomsvoorbehoud

We behouden ons het eigendom van de goederen tot de volledige betaling van de aankoopprijs.

§6 Herroepingsrecht van de klant als consument:

Herroepingsrecht voor consumenten

Consumenten hebben recht op een herroepingsrecht onder de volgende voorwaarden, waar de consument is iedere natuurlijke persoon die een transactie komt voor doeleinden die vooral toe te schrijven noch commercieel, noch zelfstandige beroepsactiviteit:

annulering

het terugtrekken

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van reden te herroepen.

De opzegtermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft genomen.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, dient u contact met ons op te nemen

SYLVAN GbR

Sebastian Harnack

Breitenfelder-straat 54

D-20251 Hamburg

E-mail shop@sylvan.de

Fax 0049-40-31807312

door middel van een duidelijke verklaring (zoals een brief verzonden per post, fax of e-mail) van uw beslissing om terug te trekken uit dit contract. U kunt het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, wat niet verplicht is.

gevolgen van de herroeping

Als je terug te trekken uit dit contract, hebben we alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten te zetten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat je een andere wijze van levering dan die wij aanbieden, goedkoopste Standard hebben gekozen moet onmiddellijk terugbetalen en uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop de kennisgeving van uw herroeping van dit contract ons heeft bereikt. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u in de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij anders met u is overeengekomen; In geen geval worden deze kosten voor terugbetaling in rekening gebracht.

We kunnen terugbetaling totdat we de goederen terug hebben ontvangen, of totdat u hebt aangetoond dat je terug de goederen hebben gestuurd, indien dit eerder is.

U moet de goederen onmiddellijk aan ons terugsturen en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop u ons op de hoogte brengt van de annulering van dit contract. De deadline is gehaald als u de goederen verzendt vóór de deadline van veertien dagen.

U draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

Einde van het annuleringsbeleid

§ 7 annuleringsformulier

Model herroeping

(Als u het contract wilt annuleren, vult u dit formulier in en verzendt u het terug.)

naar:

SYLVAN GbR

Sebastian Harnack

Breitenfelder-straat 54

D-20251 Hamburg

E-mail shop@sylvan.de

Ik / wij (*) herroep (en) het door mij / ons gesloten contract (*) voor de aankoop van de volgende goederen (*) / de levering van de volgende dienst (*)

_____________________________________________________

Besteld op (*) / ontvangen op (*)

__________________

Naam van de consument (en)

_____________________________________________________

Adres van de consument (en)

_____________________________________________________

Handtekening van de consument (en) (alleen indien op papier genotificeerd)

__________________

datum

__________________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

§8 garantie

De wettelijke garantieregels zijn van toepassing.

§9 Gedragscode

We hebben ons onderworpen aan de gedragscodes van de volgende instellingen:

Trusted Shops GmbH

Colonius Carré

Subbelrather Street 15c

50823 Keulen

U kunt de Gedragscode voor Trusted Shops verkrijgen door op het stempel Trusted Shops te klikken op onze website of op www.trustedshops.de.

§10 contracttaal

De contracttaal is alleen in het Duits.

§11 klantenservice

Onze SYLVAN-klantenservice voor vragen, klachten en klachten is op werkdagen van 10:00 uur tot ongeveer 12:00 uur eronder

Telefoon: 04031807310

Fax: 04031807312

E-mail: shop@sylvan.de

beschikbaar.

Status van de Algemene voorwaarden nov. 2014